T-Mobile
Logowanie
Zaloguj się

Wpisz numer Twojego telefonu oraz hasło

Login:   

Hasło:   

Pomoc

Jeżeli jeszcze nie masz hasła lub je zapomniałeś, wyślij SMS o treści A na numer 6677 (opłata zgodnie z taryfą) lub +48 604 11 6677 jeżeli nie jesteś Abonentem T-Mobile, Abonentem Mix lub Użytkownikiem Tak Tak - T-Mobile na kartę.


Info
Informacja o zakończeniu świadczenia usługi poczta e-mail w ramach usług "Poczta Komfort" i "Poczta Extra" oraz usługi "Eranet" przez T-Mobile Polska S.A.

Drogi Kliencie

Informujemy, że z dniem 14.12.2018 r. T-Mobile Polska dezaktywuje usługę poczta e-mail, świadczoną w ramach usług "Poczta Komfort" i "Poczta Extra" oraz usługę "Eranet". Oznacza to, że od tego dnia nie będziemy już świadczyć usługi skrzynki pocztowej z adresem: twojadres@t-mobilemail.pl oraz twojadres@eranet.pl.

Zakończenie świadczenia i dezaktywacja usługi poczta e-mail w ramach usług "Poczta Komfort" i "Poczta Extra" oraz usługi "Eranet", skutkują dla jej użytkowników możliwością korzystania z usługi poczty e-mail tylko do 14.12.2018 r.
Dla użytkowników, którzy ponosili miesięczną opłatę cykliczną za korzystanie z usługi poczty e-mail, dezaktywacja usługi oznacza zaprzestanie naliczania tej opłaty przez T-Mobile Polska.

Z uwagi na możliwość utraty ważnych wiadomości e-mail, zalecamy przesłanie ich na inne konto pocztowe do dnia 14.12.2018 r. Po tym terminie dostęp do skrzynki e-mail nie będzie możliwy.
Wiadomości e-mail, które były dostępne w poczcie e-mail, przechowywane będą przez 90 dni od dnia dezaktywacji usługi. Wiadomości przychodzące na skrzynkę po 14.12.2018 r. nie będą mogły być przekierowane na inny adres e-mail, nie będą także przechowywane. Nadawca takiej wiadomości otrzyma komunikat o nieistniejącym adresie e-mail odbiorcy.

Po upływie wyżej wymienionych terminów wiadomości zostaną bezpowrotnie usunięte.
Pozostałe usługi w ramach "Poczty Komfort" i "Poczty Extra" nie ulegają zmianie.